Finalizarea proiect: DEZVOLTAREA ACTIVITĂȚII CONF BINALE IMPEX

09.07.2021

Finalizarea proiectului „DEZVOLTAREA ACTIVITĂȚII CONF BINALE IMPEX S.R.L. PRIN DIVERSIFICAREA GAMEI DE PRODUSE”

CONF BINALE IMPEX S.R.L., în calitate de Beneficiar, anunță finalizarea proiectului „Dezvoltarea activităţii CONF BINALE IMPEX SRL prin diversificarea gamei de produse”, cod SMIS 114516, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: „Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.2 A: „Sprijinirea creării şi extinderea capacităţilor avansate de producţie şi dezvoltarea serviciilor”.

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea activităţii CONF BINALE IMPEX SRL, consolidarea poziţiei pe piaţă şi atragerea de noi clienţi prin realizarea de investiţii în echipamente performante, cu productivitate ridicată, utilizate cu succes în țările Uniunii Europene.

Obiectivele specifice sunt:
1. Dezvoltarea activităţii firmei prin realizarea de investiţii în utilaje performante, care vor avea ca efect creşterea capacităţii de producţie actuală şi diversificarea gamei de produse prin introducerea în procesul de fabricaţie a 2 noi tipuri de produse;
2. Participarea la un târg internaţional în calitate de expozant;
3. Certificarea sistemului integrat calitate-mediu-securitate ocupaţională, certificarea produselor uşă exterioară şi fereastră cu stulp pentru aplicarea marcajului CE, în vederea certificării şi menţinerii nivelului de calitate în procesul de produţie.

Rezultatele proiectului:
1. Achiziţionare: centru de prelucrare cu comandă numerică – 1 buc, software pentru centrul de prelucrare cu comandă numerică – 1 buc, presă de brichetat – 1 buc;
2. Participarea la un târg internaţional în calitate de expozant;
3. Certificarea sistemului integrat calitate-mediu-siguranţă şi sănătate ocupaţională, certificarea produselor ferestre cu două canate cu stulp şi uşă de exterior cu un canat.

Valoarea totală a proiectului este de 1.547.133,50 lei, din care valoarea contribuției din FEDR este de 798.165,09 lei.

Impactul investiției la nivelul localității/regiunii constă în creşterea competitivităţii si stabilităţii firmei la nivel local precum şi creşterea vizibilităţii la nivel internaţional.

Informaţii suplimentare despre proiect se pot obţine la: D-l Ionuţ MĂLINOIU – manager proiect,
Telefon: 0722-381.280

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României